Dorpsraad Gemonde

Verkeer

Omdat was gebleken dat woorden niet hielpen is begin 2019 onder het motto een beeld zegt meer dan honderd woorden tijdens de gemeenteraad een film vertoond over de gesteldheid van de Gemondse wegen. Vooral hoe slecht het gesteld is als je je hier met een rolstoel of rollator moet verplaatsen. Dit heeft indertijd indruk gemaakt bij de gemeenteraadsleden maar goede wil is niet voldoende als er geen financiële onderbouwing is voor goede bedoelingen. Het resultaat is echter wel geweest dat er beter overleg tot stand is gekomen tussen gemeente en de Gemondenaren, die worden vertegenwoordigd door de werkgroep Verkeer.
De werkgroep heeft samen met de gemeente een visie voor de doorgaande wegen in Gemonde opgesteld. Naast verkeersveiligheid zijn ook toegankelijkheid voor minder validen, voldoende parkeerplaatsen en verlaging van de snelheid belangrijke aandachtspunten. De visie is te vinden op:

https://praatmee.sint-michielsgestel.nl/projecten/wegengemonde/Default.aspx

Visie en plannen zijn een eerste stap maar uiteindelijk komt het aan op de uitwerking hiervan. Uit kostenoverweging is het zinvol om de wegwerkzaamheden zoveel mogelijk te combineren met andere noodzakelijke werkzaamheden zoals vervanging riolering en werkzaamheden van Brabant Water. Dit heeft tot nu toe tot veel afstemming tussen partijen geleid maar nog niet tot concrete resultaten. Het blijft afwachten wanneer echt de schop de grond in gaat.

Het gebrek aan financiële mogelijkheden was In het verleden vaak het struikelblok om zaken goed aan te pakken. Dat kan nu geen probleem meer zijn gezien onderstaand citaat uit een verslag van de gemeente uit april 2022:

“De budgetten voor de uitvoering liggen klaar om ingezet te worden. Bestuurlijk is dit allemaal reeds gebudgetteerd. De visie doorgaande wegen Gemonde wordt vastgesteld door het College. Dat maakt het verhaal van Gemonde alleen maar sterker”.

Uiteraard blijft werkgroep Verkeer de voorgang van de plannen nauwgezet volgen. Daarnaast heeft de werkgroep nog voldoende andere speerpunten zoals het onderhoud van de Gemondseweg wat al tot heel veel irritaties heeft geleid.

De werkgroep Verkeer is op zoek naar uitbreiding van de bezetting. De werkgroep bestaat nu uit:

  • Martin van Mil
  • Alwien Geerts
  • Hans van der Schoot