Dorpsraad Gemonde

Dorpsraad Gemonde

Wat is de dorpsraad?

De dorpsraad is er namens en voor alle Gemondenaren. Het doel van de dorpsraad is om het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen. De dorpsraad bevordert het woon- en leefklimaat en daarmee de leefbaarheid van Gemonde. De dorpsraad is juridisch gezien een Stichting. De dorpsraad is niet politiek gebonden en kan zich daarom volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Gemonde.

Wat doet de dorpsraad voor u?

 • De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp.
 • De dorpsraad activeert en ondersteunt lokale initiatieven, bevordert de samenwerking tussen partijen hierbij en denkt desgewenst mee.
 • De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
 • De dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners van Gemonde en zo nodig hun belangen behartigen in het algemeen belang van Gemonde.
 • De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente St. Michielsgestel en andere bij Gemonde betrokken instanties.

Wat doet de Dorpsraad niet?

De Dorpsraad houdt zich niet bezig met individuele zaken. Alleen zaken van algemeen belang komen aan de orde.

Wie zitten er in de dorpsraad?

De leden van de Dorpsraad zijn zoveel mogelijk een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers.

Structuur van de Dorpsraad

De Dorpsraad Gemonde bestaat uit een bestuur en een aantal werkgroepen. Op dit moment zijn er drie werkgroepen actief:

 • Wonen
 • Verkeer
 • Landschap en Natuur
 
Naast werkgroepen kunnen er projectgroepen in het leven worden geroepen die werken aan een bepaald eindig doel.
 

Verder zijn er nog een aantal zelfstandige activiteiten die door de dorpsraad (financieel) ondersteund worden:

 • Het Eetpunt,
 • De Dorpstafel,
 • Het Repair-café,
 • Het Vervoerspunt
 • De Dorpskerstboom
 • Kienen
 
Het dorpsraad bestuur is alle vrijwilligers die bovenstaande activiteiten mogelijk maken zeer erkentelijk voor hun bijdrage!