Dorpsraad Gemonde

Repaircafé

Wat heb je nog in je garage en je kasten liggen aan spullen die eigenlijk gerepareerd zouden moeten worden? Neem ze mee naar het Repair Café Gemonde.

Er is altijd een naaister, een elektricien en een algemeen reparateur (vooral voor het fijnere werk, o.a. voor sieraden) aanwezig. Zij repareren kapotte items op vrijwillige basis en op volgorde van binnenkomst. Eventueel benodigde materialen betaal je zelf. Tijdens het wachten krijg je een lekker kopje koffie of thee aan de Dorpstafel en kan je gezellig een praatje maken met dorpsgenoten of meekijken bij de reparaties. Een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van dit initiatief wordt op prijs gesteld. Algemeen doel van het Repair Café is het verkleinen van de afvalberg en het helpen van dorpsgenoten.

Regelmatig wordt samen met de Dorpstafel van 10.00 tot 12.00 uur het Repair-café georganiseerd in ’t Schufke, Dorpstraat 30 (achter zaal de Schuif). Zie voor de data waarop het repair-café plaats vindt onze advertentie elke eerste donderdag van de maand in de Brug of kijk op de facebook pagina van Dorpstafel Gemonde.
Iedereen is van harte welkom, ook mensen uit de omliggende dorpen met hun reparaties of als vrijwilliger.

Meer weten?
Mail ons: gemonde@onzedorpstafel.nl of kijk op de website van Dorpstafel Gemonde. Dorpstafel Gemonde is ook te vinden op Facebook.